Impressum

Editeur

VOLT EUROPA A.I.S.B.L.
Boulevard Bischoffsheim n° 39 boîte 4
1000 Bruxelles
BE 0730.949.438

Volt Lëtzebuerg ass Deel vu Volt Europa, ass awer onofhängeg an ënnersteet kenger Weisungsbefugnis.

Volt Lëtzebuerg – Luxembourg a.s.b.l.
20, cite op Hudelen
L-3863 Schifflange
R.C.S. Luxembourg F12090

Urheberrecht

All Contenu vu Volt ass urheberrechtlëch geschützt. All d'Rechter si virbehal. D'Verwende vu Contenu oder dat direkt Verlinke vu Biller, Videoen oder erofluedbarem Contenu muss virdrun ausdrücklech vum Editeur geneemegt ginn.

Op dem Site vu Volt Europa a Volt Lëtzebuerg verwendeten Nimm vu Gesellschaften a Produiten kënne Marke vun deene jeweilegen Eigentümer sinn.

Links zu externe Siten:
Mir iwwerhuele keng Haftung fir de Contenu vun externe Websäiten. Fir de Contenu vun dëse Säite sinn ausschliisslech d'Bedreiwer alleng verantwortlech.

Dateschutz

Die detailléiert Informatiounen zu eisem Dateschutz ass um Site vu Volt Europa ze fannen: Privacy Policy