Déi paneuropäesch Partei a politesch Beweegung

Volt - Dat si mir!

Europäesch Erausfuerderungen brauchen och europäesch Léisungen. Dobäi stoussen national Parteien un hier Grenzen a populistesch Aussoen sëtzen eis Fräiheet op d'Spill. Dowéinst hu mir Volt gegrënnt, eng politesch Bewegung a Partei fir ganz Europa. Mir sin die éischt paneuropäesch Partei - iwwer national Grenzen ewech maache mir Politik fir e fëderalt Europa. An iwwer 30 Länner motivéiere mir Bierger op lokalem, nationalem an europäeschem Niveau, Politik nei ze denken a matzegestalten.

Mir si paneuropäesch, pragmatesch a progressiv. Mir hunn ee gemeinsame Kanon vu Wäerter an Ziler, mir stelle couragéis Froen a maachen ëmsetzbar Propose fir d'Léise vun gesamteuropäesche Problemer.

Eis Visioun fir Europa

Wéi mir d'EU reforméiere wëllen:
Eng pragmatesch Visioun fir en neit an e bessert Europa.

Volt a ganz Europa

Mir wëllen d'Art a Weis, wéi Politik an Europa an zu Lëtzebuerg gemaaach gëtt, fir ëmmer veränneren. Mir man dat op eng kollaborativ Art, net nëmmen online, mä och a virun allem op lokalem Niveau. Mir treffen eis dacks, organiséiere Veranstaltungen, fir iwwert déi aktuell Politik, d'Verännerungen, déi mer erreeche wëllen an d'Erausfuerderungen, déi et an eiser Gesellschaft gëtt, ze schwätzen. A mir féieren och lokal politesch Aktiounen duerch, fir d'Bewosstsinn fir déi Themen ze schäerfen, déi eis um Häerz leien.

Mir si schonn a ville Länner a Stied aktiv: Op dëser Kaart fënns du all d'Plazen, an deene mir aktiv sinn. Wa mir schonn an denger Géigend sinn, dann zéckt net eis ze kontaktéieren oder ee vun eisen Evenementer ze besichen. Wann deng Stad oder däi Land éieren nach net sollt vertriede sinn an s du den éischte Volter do wëlls ginn, da kontaktéier eis a mir hëllefen der gäre weider!